Liikmeks astumiseks on vaja esitada EGEÜ-le digiallkirjastatud vabas vormis avaldus (endoskoopia@gmail.com).

EGEÜ liikmemaks aastal 2023 on 20 EUR.

EGEÜ liikmetel on võimalus saada ESGE liikmeks (Dual Membership) soodustingimustel registreerudes alloleval lingil: 

https://www.esge.com/membership/dual-membership/esge-egeu-dual-membership-application/

Kaksikliikmelisuse eelised on leitavad ESGE kodulehel.