Liikmeks astumiseks on vaja esitada EGEÜ-le digiallkirjastatud vabas vormis avaldus (endoskoopia@gmail.com).

EGEÜ liikmemaks aastal 2021 on 20 EUR.

Kaksikliikmelisuse (EGEÜ + ESGE) liikmemaks on 100 EUR.

Kaksikliikmelisuse eelised on leitavad ESGE kodulehel.